Cíl Kurzu

 
 
 
Připravit studenty na běžné životni situace v anglicky mluvících zemích; kvalitní jazykovou výukou připravit studenty pro studium na zahraničních školách a univerzitách nebo práci v zahraničí, připravit studenty na FCE (Cambridge University), státní zkoušku nebo zkoušku na VŠ.
 
 
 
Denní studium jazyků je výborný způsob jak získat velmi dobré znalosti intenzívním studiem během jednoho roku. Je vhodné pro studenty, kteří se nedostali na vysokou školu a pro každého, kdo nebude mít v budoucnosti příležitost studovat cizí jazyk tak intenzívní formou.
 
 
 
o Kdo by se měl přihlásit
 
 
 
Studenti po maturitě
 
Studenti v přípravě na zkoušku FCE (Cambridge University)
 
Studenti připravující se na přijímací zkoušku na VŠ
 
Studenti v přípravě na státní zkoušku z angličtiny (základní nebo všeobecnou)
 
Každý, kdo se chce uplatnit v oblasti obchodu a průmyslu nebo studovat a pracovat v zahraničí
 
Každý kdo požaduje kvalitní znalost angličtiny.
 
 
 
V kurzu mohou studovat také ostatní studenti, kteří nejsou zahrnuti do kategorie studentů po maturitě.
 
 
 
o Zařazení do vyhlášky MŠMT a termín kurzu
 
 
 
Společnost Richard Musil spol. s r.o. je zařazena Ministerstvem Školství, Mládeže a Tělovýchovy ČR do vyhlášky 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo
vysokých školách.
 
 
 
Nepovinná zkouška First Certificate in English (FCE) v červnu 2010 ve zkušebním středisku British Council.
 
 
 
Zahájení kurzu je 1. září 2009,  konec 30. června 2010.
 
 
 
· Zmeškali jste zahájení kurzu??   Nevadí!! Co nejdříve vyplňte přihlášku a připište do vyhrazeného pole pro další dotazy svůj požadavek o zařazení do kurzu. Pokud bude v kurzu ještě místo, můžete být zařazen(a) a po dohodě s vyučujícím si doplníte chybějící látku.
 
 
 
o Časový rozvrh
 
 
 
Dopolední studium, 4 vyučovací hodiny denně (Pondělí-Pátek) ve školních dnech, 8:30-12.00 hodin.
 
 
 
o Místo konání
 
 
 
V učebně jazykové školy v Ústí nad Labem, Velká Hradební 2, budova Grand , 2. patro, chodbou vpravo od výtahu, poslední dveře vpravo.
 
 
 
V rámci studia pořádáme minimálně jednou do roka výjezdové studium mimo Ústí nad Labem, aby se studenti lépe poznali i po společenské stránce.  Fotografie z těchto akcí najdete na naší internetové adrese.
 
 
 
o Učební materiály
 
 
 
Kvalitní anglické učebnice, audio a video pomůcky, zábavná literatura, četba, poslech, filmy atd. Po ukončeni studia, na základě dosažených výsledků studenti obdrží řádné osvědčení v souladu s nařízením MŠMT ČR a Certificate of Achievement.
 
 
 
o Lektoři
 
 
 
Kurz je veden lektory s kvalitní znalostí anglického jazyka ze zahraničí a se  zkušenostmi v oblasti pedagogické činnosti a práce se studenty.
 
 
 
o Přihlášky
 
 
 
K přihlášení do kurzu můžete využít on-line formulář ke kterému je třeba dodatečně přiložit potvrzení o zaplacení zálohy (viz následující řádky).
 
 
 
· Počet studentů je omezen na maximální počet 18 osob, aby byla zachována kvalita výuky pro všechny účastníky kurzu.
 
· Celková cena kurzu je 22 490,- Kč (cena zahrnuje všechny potřebné učební pomůcky).
 
· Při podání přihlášky do kurzu se platí nevratná záloha 1000,- Kč, která je součástí celkové ceny kurzu.
 
· Při zaplacení kurzu v plné výši do konce května 2009 se cena snižuje o 1000,- Kč a při zaplacení do konce června 2009 se cena snižuje o 500,- Kč.
 
· Při hromadných přihláškách (tj. jeden student jako organizátor průkazně zprostředkuje přihlášení dalších 3 studentů) sleva 1 000,-Kč na osobu. Slevy se nesčítají, je možné uplatnit pouze jednu slevu.
 
· Při zaplacení celkové částky do konce září jsou učebnice a učební pomůcky zcela zdarma.
 
· Smlouvu je nutno uzavřít nejpozději do 31.8. 2009.
 
 
 
Školné je možno po dohodě platit splátkami. Informace o splátkách najdete zde a splátkový kalendář si můžete vytisknout zde
 
 
 
Pokud chcete zaslat přihlášku poštou, pošlete ji na adresu:
 
Richard Musil spol. s r. o., Masarykova 179, 400 01 Ústí nad Labem. Přihlášku můžete doručit i osobně. Další kontaktní informace včetně podrobného plánku, kde se naše kancelář  nachází je na stránce Kde nás najdete
 

 

Pomaturitní studium angličtiny pro pokročilé

Kurz angličtiny pro pokročilé má za cíl připravit studenty na běžné životni situace v anglicky mluvících zemích a kvalitní jazykovou výukou umožnit studentům studium na zahraničních školách a univerzitách nebo práci v zahraničí včetně přípravy na zkoušku FCE (First Certificate in English Cambridge University), státní zkoušku nebo zkoušku na VŠ. Cílová jazyková úroveň podle „Společného evropského referenčního rámce (SERR)“ je B2.

Denní studium jazyků je výborný způsob jak získat velmi dobré znalosti intenzívním studiem během jednoho roku. Je vhodné pro studenty, kteří se nedostali na vysokou školu a pro každého, kdo nebude mít v budoucnosti příležitost studovat cizí jazyk tak intenzívní formou.

Kdo by se měl přihlásit
 

  • Studenti po maturitě
  • Studenti v přípravě na zkoušku FCE (Cambridge University)
  • Studenti připravující se na přijímací zkoušku na VŠ
  • Studenti v přípravě na státní zkoušku z angličtiny (základní nebo všeobecnou)
  • Každý, kdo se chce uplatnit v oblasti obchodu a průmyslu nebo studovat a pracovat v zahraničí
  • Každý kdo požaduje kvalitní znalost angličtiny.

V kurzu mohou studovat také ostatní studenti, kteří nejsou zahrnuti do ktegorie studentů po maturitě. Počáteční jazyková úroveň podle „Společného evropského referenčního rámce ( SERR )“ je B1־ .  

Termín kurzu

Zahájení kurzu je 1. září 2024,  konec 30. června 2025.

Nepovinná zkouška First Certificate in English (FCE) v červnu 2024 ve zkušebním středisku British Council.

Zmeškali jste zahájení kurzu??  Nevadí!!
Co nejdříve vyplňte Přihlášku do kurzu na titulní stránce. Pokud bude v kurzu ještě místo, můžete být zařazen(a) a po dohodě s vyučujícím si doplníte chybějící látku. 

 

Časový rozvrh

Dopolední studium, 4 vyučovací hodiny denně (Pondělí-Pátek) ve školních dnech, 8:30-12.00 hodin.

Místo konání

V učebně v Ústí nad Labem, Dům dětí a mládeže, Velká Hradební 19.

Učební materiály

Kvalitní anglické učebnice, audio a video pomůcky, zábavná literatura, četba, poslech, filmy atd. Po ukončeni studia, na základě dosažených výsledků studenti obdrží řádné osvědčení v souladu s nařízením MŠMT ČR a Certificate of Achievement.

Lektoři

Kurz je veden lektory s kvalitní znalostí anglického jazyka ze zahraničí a se  zkušenostmi v oblasti pedagogické činnosti a práce se studenty.

Přihlášky

K přihlášení do kurzu můžete využít on-line formulář ke kterému je třeba dodatečně přiložit potvrzení o zaplacení zálohy. 

  • Počet studentů je omezen na maximální počet 18 osob, aby byla zachována kvalita výuky pro všechny účastníky kurzu.

Informace o splátkách najdete v odkazu Kurzy pro tisk v PDF Splátkový kalendář včetně stránky s detaily kurzu Pomaturitní studium pro pokročilé.

Pokud chcete zaslat přihlášku poštou, pošlete ji na adresu:
Musil Professional s.r.o., Masarykova 179, 400 01 Ústí nad Labem. Přihlášku můžete doručit i osobně. 

 

Bereme naše poslání ve vzdělávání našich studentů a klientů velmi vážně. Naší největší předností je absolutní přizpůsobivost k Vaším individuálním požadavkům. Jen tak u nás získáte potřebné vědomosti v nejkratším možném čase a dosáhnete Vašich cílů.

 
V naší kanceláři v Ústí nad Labem vždy najdete odpovědnou osobu, která denně v pracovní době vyřeší Vaše studijní požadavky. Jsme také dostupní po pracovní době na uvedených telefonních číslech.