Cambridge zkoušky 

Zkoušky Cambridge ESOL jsou celosvětově uznávané jazykové zkoušky z angličtiny. V České republice pořádá tyto zkoušky několikrát ročně Britská rada.

Většinou je nutné se na ně zaregistrovat 3 až 4 měsíce dopředu, výsledky jsou poté k dispozici na internetu asi za 2 měsíce a certifikáty o úspěšném složení zkoušky se posílají poštou za přibližně 5 měsíců po datu zkoušky. Cambridgeské zkoušky proto nejsou vhodné, pokud potřebujete certifikát prokazující znalost jazyka rychle.

University of Cambridge zkoušky všech úrovní a zcela zdarma včetně celé škály dalších mezinárodně uznávaných zkoušek naleznete zde.

Zkouška KET (Level 1) – Zkouška Key English Test je určena pro začátečníky (znalosti na úrovni stupně A2), kteří si chtějí osvojit základy anglického jazyka. Zkouška zahrnuje čtení a psaní (1 hodina 10 minut), poslech (30 minut) a mluvenou část (8-10 minut ve dvojici).

Zkouška PET (Level 2) – Zkouška Preliminary English Test dokládá znalosti nutné pro každodenní styk v angličtině a schopnost základní komunikace v obecných tématech (stupeň B1). Skládá se ze čtení a psaní (1,5 hodiny), poslechu (40 minut) a mluvené části (10-12 minut ve dvojici)

Zkouška FCE (Level 3) – Zkouška First Certificate in English je vůbec nejrozšířenější zkouškou Cambridge ESOL. Zkouška je určena pro kandidáty se středně pokročilou znalostí angličtiny (stupeň B2), kteří jsou schopní komunikovat na lepší úrovni a vyžaduje znalost všech jazykových schopností. Zkouška FCE se skládá ze čtení (1 hodina 15 minut), psaní (1,5 hodiny), použití angličtiny (1 hodina 15 minut), poslechu (40 minut) a mluvené části (14 minut).

Zkouška CAE (Level 4) – Zkouška Certificate in Advanced English dokládá velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny (stupeň C1), studenti jsou schopní užívat jazyk při studiu i práci. Zkouška je uznávána jako doklad o způsobilosti studovat obory vyučované na britských univerzitách v angličtině. Zkouška zahrnuje čtení (1 hodina 15 minut), psaní (2 hodiny), užití jazyka (1,5 hodiny), poslech (45 minut) a mluvenou část (15 minut).

Zkouška CPE (Level 5) – Zkouška Certificate of Proficiency in English je nejnáročnější zkouška z Cambridge ESOL. Odpovídá vysoké úrovni znalostí angličtiny (stupeň C2) a je uznávána v celé řadě zahraničních institucí po celém světě. Zkouška CPE se skládá ze čtení (1,5 hodiny), kompozice (2 hodiny), využití angličtiny (1,5 hodiny), poslechu (40 minut) a rozhovoru (19 minut).

Zkoušky z obchodní angličtiny
 
Zkoušky BEC (Business English Certificate) jsou koncipovány tak, aby mohly testovat úroveň jazyka používaného v obchodní sféře, službách a administrativě. Zkoušky jsou vhodné zejména pro kandidáty, kteří se chystají pracovat, nebo jsou již zaměstnáni v obchodním sektoru a angličtinu potřebují  pro obchodní styk se svými zahraničními partnery. Zkoušky BEC v České republice organizuje Britská rada. Můžete si vybrat ze tří úrovní: BEC Preliminary, BEC Vantager a BEC Higher.
 

BEC PRELIMINARY je zkouška pro kandidáty se základní a nižší střední úrovní angličtiny, která odpovídá úrovni zkoušky PET. Zkouška se skládá ze čtení a psaní (1,5 hodiny), poslechu (40 minut) a mluvené části (asi 12 minut s dalším kandidátem ve dvojici). Hodnotí se čtyřmi stupni, z nichž dva jsou úspěšné (Pass with Merit, Pass) a dva neúspěšné (Narrow Fail a Fail).

BEC VANTAGE je zkouška pro zájemce se středně pokročilou úrovní, tato zkouška odpovídá úrovni jazykové zkoušky FCE. Zkouška se skládá ze čtení (1 hodina), psaní (45 minut), poslechu (40 minut) a mluvené části (asi 14 minut ve dvojici s dalším kandidátem). Hodnotí se 5 stupni, z nichž 3 jsou úspěšné (A, B, C) a dva neúspěšné (D, E).

BEC HIGHER je zkouška pro kandidáty se zkušenostmi z obchodní nebo administrativní sféry. Kandidáti musí dokázat, že jsou schopni skládat složitější větné konstrukce a mají velmi širokou slovní zásobu. Tato zkouška odpovídá úrovni zkoušky CAE. Zkouška BEC Higher zahrnuje čtení  (1 hodina), psaní (1 hodina a 10 minut), poslech (40 minut) a mluvenou část (14 minut ve dvojici). Zkouška je hodnocena stejně jako zkouška na úrovni BEC Vantage.

Zkoušky z právnické angličtiny

Zkoušky ILEC (International Legal English Certificate) jsou mezinárodně uznávané zkoušky z právnické angličtiny vhodné pro kandidáty, kteří využívají angličtinu pro písemnou i ústní komunikaci s klienty a odborníky z právní oblasti. Zkouška je uznávána také předními právními asociacemi. ILEC odpovídá úrovni znalostí na stupních B2 a C1 a můžete se na ně přihlásit na pobočkách Britské rady.

Zkouška se skládá ze čtení (1 hodina a 15 minut), psaní (1 hodina 15 minut), poslechu (40 minut) a konverzační části (16 minut). Kandidát by měl být schopen řešit úlohy na dané úrovni angličtiny a dokázat, že je schopen komunikovat s určitou slovní zásobou. Každá část zkoušky je hodnocena 50 body, celkově lze získat 200 bodů. Hodnotí se 5 stupni, z nichž tři jsou úspěšné (C1 Pass with Merit, C1 Pass, B2 Pass) a dva neúspěšné (Narrow Fail a Fail).

Zkoušky z finanční angličtiny

Zkouška ICFE (International Certificate in Financial English) je mezinárodně uznávaná zkouška, která dokládá, že držitel certifikátu je schopný používat angličtinu v prostředí mezinárodních financí a účetnictví. Zkouška je vhodná pro studenty oborů zabývajících se financemi a účetnictvím a pro finanční odborníky. Zkouška ICFE odpovídá úrovni B2-C1.

Zkouška ICFE se skládá ze čtení (1 hodina 15 minut), psaní (1 hodina 15 minut), poslechu (40 minut) a mluvené části (asi 16 minut). Celkově lze získat 200 bodů. Zkouška se hodnotí stejně jako zkoušky z právnické angličtiny pomocí 5 stupňů (3 úspěšné a 2 neúspěšně) a také ji zajišťuje Britská rada.

 

Bereme naše poslání ve vzdělávání našich studentů a klientů velmi vážně. Naší největší předností je absolutní přizpůsobivost k Vaším individuálním požadavkům. Jen tak u nás získáte potřebné vědomosti v nejkratším možném čase a dosáhnete Vašich cílů.

 
V naší kanceláři v Ústí nad Labem vždy najdete odpovědnou osobu, která denně v pracovní době vyřeší Vaše studijní požadavky. Jsme také dostupní po pracovní době na uvedených telefonních číslech.