Vznik organizace
Soukromý vzdělávací institut byl založen v roce 2000 jako pokračování jazykové školy založené v roce 1995 panem Richardem Musilem po návratu ze sedmnáctiletého pobytu v Austrálii, držitelem nejvyššího certifikátu CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH od Cambridge University.
 
Místo výuky
 
Jazykové kurzy pro společnosti a organizace v kancelářích přímo na Vašem pracovišti nebo po dohodě v nově upravených a vybavených učebnách v centru města Ústí nad Labem.
 
Studenti
 
Počet studentů jazykových kurzů je omezen dle typu kurzu na 10 - 18  tak, aby byla zachována kvalita výuky pro všechny účastníky kurzu.
 
Soukromá  výuka jazyků probíhá systémem jeden na jednoho nebo ve skupině až do tří nebo pěti studentů dle požadavku klienta.
 
Lektoři
 
Jazykové kurzy jsou vedeny lektory s požadovanou kvalifikací pro jednotlivé kurzy včetně zkušeností v oblasti pedagogické činnosti a práce se studenty. Některé kurzy na pokročilé úrovni jsou vyučují i rodilí mluvčí.
 
Učebnice a materiály
 
Učebnice pro výuku jazyků jsou zásadně z kvalitní produkce jazykových vydavatelství převážně ze zahraničí, což je v této oblasti výuky nezbytnou zárukou kvality psaných i mluvených textů.
 
Vybavení učeben
 
Pro výuku jazyků je institut je vybaven audio a video zařízením a  využívá moderní učební materiály včetně audio a video pomůcek z originální zahraniční produkce.
 
Úspěchy institutu
 
Richard Musil spol. s r. o., soukromý vzdělávací institut získal za dobu své existence mnoho spokojených a úspěšných studentů, kteří mohou prokázat své znalosti složenou Státní zkouškou nebo certifikáty od Cambridge University až do úrovně CAE (Certificate in Advanced English).
 
Při ukončení každého jazykového kurzu obdrží  studenti tradičně CERTIFIKÁT za dosažené výsledky. Od roku 1998 je soukromý vzdělávací institut  zařazen do vyhlášky Ministerstva Školství, Mládeže a Tělovýchovy České Republiky k pořádání jednoletých jazykových kurzů angličtiny na úrovni středoškolského vzdělání.
 
Úspěšnost našich výsledků u studentů, kteří se u nás připravovali na zkoušku od Cambridge University, buď ve specializovaném kurzu nebo v denním pomaturitním studiu, je 94%. Tento statistický údaj zahrnuje studenty, kteří se po studiu u nás tuto zkoušku podstoupili u certifikované organizace pro zkoušky Cambridge University.
Vznik organizace

Soukromý vzdělávací institut byl založen v roce 2000 jako pokračování jazykové školy založené v roce 1995 panem Richardem Musilem po návratu ze sedmnáctiletého pobytu v Austrálii, držitelem nejvyššího certifikátu CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH od Cambridge University.

Místo výuky

Jazykové kurzy pro společnosti a organizace v kancelářích přímo na Vašem pracovišti nebo po dohodě v nově upravených a vybavených učebnách v centru města Ústí nad Labem.

Studenti

Počet studentů jazykových kurzů je omezen dle typu kurzu tak, aby byla zachována kvalita výuky pro všechny účastníky kurzu.
Soukromá  výuka jazyků probíhá systémem jeden na jednoho nebo ve skupině až do tří nebo pěti studentů dle požadavku klienta.

Lektoři

Jazykové kurzy jsou vedeny lektory s požadovanou kvalifikací pro jednotlivé kurzy včetně zkušeností v oblasti pedagogické činnosti a práce se studenty. Některé kurzy na pokročilé úrovni vyučují i rodilí mluvčí.

Učebnice a materiály

Učebnice pro výuku jazyků jsou zásadně z kvalitní produkce jazykových vydavatelství převážně ze zahraničí, což je v této oblasti výuky nezbytnou zárukou kvality psaných i mluvených textů.

Vybavení učeben

Pro výuku jazyků je institut je vybaven audio a video zařízením a  využívá moderní učební materiály včetně audio a video pomůcek z originální zahraniční produkce.

Úspěchy institutu

Musil Professional s.r.o. jako pokračování společnosti Richard Musil spol. s r. o., soukromý vzdělávací institut získal za dobu své existence mnoho spokojených a úspěšných studentů, kteří mohou prokázat své znalosti složenou Státní zkouškou nebo certifikáty od Cambridge University až do úrovně CAE (Certificate in Advanced English).


Úspěšnost našich výsledků u studentů, kteří se u nás připravovali na zkoušku od Cambridge University, buď ve specializovaném kurzu nebo v denním pomaturitním studiu, je dlouhodobě 95%. Tento statistický údaj zahrnuje studenty, kteří se po studiu u nás tuto zkoušku podstoupili u certifikované organizace pro zkoušky Cambridge University.

image313

 

Bereme naše poslání ve vzdělávání našich studentů a klientů velmi vážně. Naší největší předností je absolutní přizpůsobivost k Vaším individuálním požadavkům. Jen tak u nás získáte potřebné vědomosti v nejkratším možném čase a dosáhnete Vašich cílů.

 
V naší kanceláři v Ústí nad Labem vždy najdete odpovědnou osobu, která denně v pracovní době vyřeší Vaše studijní požadavky. Jsme také dostupní po pracovní době na uvedených telefonních číslech.