Vyučované předměty
 
Čeština   Matematika  Fyzika  Chemie  Účetnictví   Cizí jazyky
 
Ostatní předměty dle potřeb a požadavků žáků a studentů
 
Doučujeme běžnou probíranou látku během školního roku, připravujeme na písemné a ústní zkoušky, na maturitní zkoušky, na přijímací zkoušky na střední a vysoké školy atd.

Doučování předmětů pro žáky a studenty ZŠ, SŠ a VŠ

 Doucovani

 Čeština    Matematika Fyzika    Chemie  Účetnictví   

Angličtina    Němčina    Francouzština    Španělština    Ruština

  Další předměty zajistíme dle potřeb a požadavků žáků a studentů

      Doučujeme běžnou probíranou látku během školního roku, připravujeme na písemné a ústní zkoušky, na maturitní zkoušky, na přijímací zkoušky na střední a vysoké školy atd.

     Můžete si zvolit nejvhodnější čas a místo (naše učebny nebo soukromí Vašeho domova), počet hodin denně, dny v týdnu. My se Vám  přizpůsobíme tak, aby výuka maximálně odpovídala Vašim časovým a finančním možnostem.

Soukromé doučování systémem jeden-na-jednoho

Výuka se zaměřuje na dosažení potřebné hloubky znalostí dle požadavků jednotlivých žáků a studentů.

Soukromé doučování v malých skupinách
 
Výuka kromě systému jeden-na-jednoho je možná také v malých skupinkách (až do 5 žáků nebo studentů).
 
Ceny soukromého doučování za vyučovací hodinu (60 minut).
 
                      Žáci základní školy                                        od 500,- Kč
                     Studenti střední nebo vysoké školy              od 500,- Kč
                     Skupinka žáků nebo studentů do 3 osob      od 600,- Kč
                     Skupinka žáků nebo studentů (4-5 osob)      od 700,- Kč

 

Bereme naše poslání ve vzdělávání našich studentů a klientů velmi vážně. Naší největší předností je absolutní přizpůsobivost k Vaším individuálním požadavkům. Jen tak u nás získáte potřebné vědomosti v nejkratším možném čase a dosáhnete Vašich cílů.

 
V naší kanceláři v Ústí nad Labem vždy najdete odpovědnou osobu, která denně v pracovní době vyřeší Vaše studijní požadavky. Jsme také dostupní po pracovní době na uvedených telefonních číslech.