Základní informace pro firemní výuku
 
Pro firmy a instituce poskytujeme kompletní služby jazykového vzdělávání na všech úrovních dle Vašich specifických potřeb.
 
Kurzy nebo individuální výuku plně přizpůsobíme Vašim požadavkům, intenzitě, místu a časovým možnostem, jelikož respektujeme individualitu jednotlivců a také strategii Vaší organizace.
 
 
 
 
 
 
 
Komplexní program pro firmy a organizace
 
Konzultace s klientem
 
Navštívíme Vaší firmu a na základě tohoto setkání provedeme úplnou analýzu Vašich potřeb a požadavků. Zpracujeme prvotní návrh programu výuky, který po Vašem schválení začneme realizovat.
 
Jazykový audit organizace
 
Náš lektorský tým prověří stávající úroveň jazykových znalosti všech zájemců o jazykovou výuku na základě písemných a ústních testů s úplným písemným vyhodnocením stávající úrovně znalostí všech účastníků. Tato služba je zcela zdarma.
 
Zpracování individuálních studijních plánů
 
Na základě stávající úrovně z jazykového auditu a Vašich požadavků na cílovou úroveň znalostí připravíme individuální studijní plány pro jednotlivce a skupiny. Tyto písemné plány budou obsahovat doporučené studijní materiály pro jednotlivé fáze výuky včetně časového plánu. V případě, že Vaším cílem je formální uznání Vaší úrovně znalostí, doporučíme nejvhodnější mezinárodní nebo národní zkoušky. Tato služba je zcela zdarma.
 
Zajištění výuky ve firmě
 
Naši lektoři budou navštěvovat Vaše zaměstnance přímo ve Vaší firmě nebo můžeme nabídnout výuku v našich učebnách v Ústí nad Labem. Naši lektoři jsou plně profesionální s požadovanou úrovní znalostí a mnoho z nich s dlouholetou praxí v oboru. Vybíráme pouze ty nejlepší lektory pro danou oblast výuky.  Působíme převážně v oblasti Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, ale po dohodě můžeme nabídnout naše služby i v jiných lokalitách.
 
Organizace výuky ve firmě
 
Zajišťujeme kompletní a písemnou statistiku docházky všech účastníků výuky, která je pravidelně předkládána odpovědnému pracovníkovi Vaší organizace ke schválení. Provádíme průběžné periodické hodnocení dosažených znalostí  dle Vašich požadavků.  Po dosažení úrovně odpovídající Evropskému vzdělávacímu rámcovému programu vystavujeme Certifikát o dosažení příslušné úrovně každému účastníkovi výuky.
 
Zajištění učebnic a výukových materiálů se slevou
 
Na základě zjištěné potřeby učebních materiálů zajistíme učebnice pro všechny účastníky před zahájením výuky se slevou 5% z běžných maloobchodních cen.
 
Závěrečné zhodnocení výsledků výuky
 
Jednou ročně provádíme komplexní hodnocení každého účastníka a při skončení stávajícího učebního plánu doporučíme další postup při rozvoji znalostí do budoucna. Při skončení výukového cyklu obdrží každý účastník Certifikát o dosažené konečné úrovni jazykových znalostí.
 
Další služby pro firmy a organizace
 
Na zakázku testujeme jazykové znalosti kandidátů na pozice ve výběrových řízeních jak písemně tak ústně a telefonicky, provádíme překlady a tlumočení, zajišťujeme asistenci při obchodních jednáních a presentačních akcích, doprovod na výstavní akce a veletrhy v České republice a v zahraničí.
 
Základní informace pro firemní výuku
 

Pro firmy a instituce poskytujeme kompletní služby jazykového vzdělávání na všech úrovních dle Vašich specifických potřeb.

Kurzy nebo individuální výuku plně přizpůsobíme Vašim požadavkům, intenzitě, místu a časovým možnostem, jelikož respektujeme individualitu jednotlivců a také strategii Vaší organizace.


Komplexní program pro firmy a organizace

Konzultace s klientem
Navštívíme Vaší firmu a na základě tohoto setkání provedeme úplnou analýzu Vašich potřeb a požadavků. Zpracujeme prvotní návrh programu výuky, který po Vašem schválení začneme realizovat.

Jazykový audit organizace
Náš lektorský tým prověří stávající úroveň jazykových znalosti všech zájemců o jazykovou výuku na základě písemných a ústních testů s úplným písemným vyhodnocením stávající úrovně znalostí všech účastníků. Tato služba je zcela zdarma.

Zpracování individuálních studijních plánů
Na základě stávající úrovně z jazykového auditu a Vašich požadavků na cílovou úroveň znalostí připravíme individuální studijní plány pro jednotlivce a skupiny. Tyto písemné plány budou obsahovat doporučené studijní materiály pro jednotlivé fáze výuky včetně časového plánu. V případě, že Vaším cílem je formální uznání Vaší úrovně znalostí, doporučíme nejvhodnější mezinárodní nebo národní zkoušky. Tato služba je zcela zdarma.

Zajištění výuky ve společnosti
Naši lektoři budou navštěvovat Vaše zaměstnance přímo ve Vaší firmě nebo můžeme nabídnout výuku v našich učebnách v Ústí nad Labem. Naši lektoři jsou plně profesionální s požadovanou úrovní znalostí a mnoho z nich s dlouholetou praxí v oboru. Vybíráme pouze ty nejlepší lektory pro danou oblast výuky.  Působíme převážně v oblasti Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, ale po dohodě můžeme nabídnout naše služby i v jiných lokalitách.

Organizace výuky ve společnosti

Zajišťujeme kompletní a písemnou statistiku docházky všech účastníků výuky, která je pravidelně předkládána odpovědnému pracovníkovi Vaší organizace ke schválení. Provádíme průběžné periodické hodnocení dosažených znalostí  dle Vašich požadavků.  Po dosažení úrovně odpovídající Evropskému vzdělávacímu rámcovému programu vystavujeme Certifikát o dosažení příslušné úrovně každému účastníkovi výuky.

Zajištění učebnic a výukových materiálů se slevou
Na základě zjištěné potřeby učebních materiálů zajistíme učebnice pro všechny účastníky před zahájením výuky se slevou 5% z běžných maloobchodních cen.

Závěrečné hodnocení výsledků výuky
Jednou ročně provádíme komplexní hodnocení každého účastníka a při skončení stávajícího učebního plánu doporučíme další postup při rozvoji znalostí do budoucna. Při skončení výukového cyklu obdrží každý účastník Certifikát o dosažené konečné úrovni jazykových znalostí.

Další služby pro firmy a organizace 

 Na zakázku testujeme jazykové znalosti kandidátů na pozice ve výběrových řízeních jak písemně tak ústně a telefonicky, provádíme překlady a tlumočení, zajišťujeme asistenci při obchodních jednáních a presentačních akcích, doprovod na výstavní akce a veletrhy v České republice a v zahraničí. 

 

 

 

Bereme naše poslání ve vzdělávání našich studentů a klientů velmi vážně. Naší největší předností je absolutní přizpůsobivost k Vaším individuálním požadavkům. Jen tak u nás získáte potřebné vědomosti v nejkratším možném čase a dosáhnete Vašich cílů.

 
V naší kanceláři v Ústí nad Labem vždy najdete odpovědnou osobu, která denně v pracovní době vyřeší Vaše studijní požadavky. Jsme také dostupní po pracovní době na uvedených telefonních číslech.