Příprava na mezinárodní zkoušku z anglického jazyka Cambridge University. Odpolední intenzívní jazykové kurzy pro dospělé s výukou od září do listopadu v podzimním kurzu, od března do května v jarním kurzu, dvakrát týdně dvě vyučovací hodiny v pracovních dnech v době od 17.00—18.30 hodin s kvalitními lektory, maximální počet osob 10, učebnice budou připraveny k zakoupení pří zahájení každého kurzu. Roční kurz pro dospělé s výukou od září do května jednou týdně dvě vyučovací hodiny v pracovních dnech, maximální počet osob 10.
 
Výuka probíhá podle nového formátu zkoušky Cambridge FCE

Prázdninové kurzy  

Prázdninový dopolední intenzivní kurz angličtiny pro studenty, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit svoje znalosti anglického jazyka. Kurz angličtiny s intenzivní 5-ti denní výukou pro studenty na několika úrovních, začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí a pokročilí s kvalitními lektory a výukovými materiály. Čtyři hodiny denně v čase 8:30 - 12:00.

Cena kurzu 1 460,- Kč

Termíny kurzů budou upraveny dle zájmu studentů.

 V přihlášce vyberte Prázdninový kurz a do poznámky uveďte požadovaný termín kurzu včetně úrovně studia tedy začátečník, mírně pokročilý, středně pokročilý nebo pokročilý.

V kurzu budou použity dvě metody výuky:

 

Komunikativní metoda

Prezentace jazykových prostředků a slovní zásoby v kontextu každodenních situací s důrazem na plynulost projevu. Lektor pomáhá rozvíjet základní jazykové dovednosti - čtení, psaní, mluvení a poslech. Studenti tyto dovednosti rozvíjejí společně, aktivně mezi sebou komunikují a na základě používání jazyka získávají znalosti gramatických struktur.

Přímá metoda

Používání cizího jazyka pro veškerou komunikaci při výuce - slovní zásoba se učí pomocí názorných pomůcek, obrázků a předmětů, abstraktní slovní zásoba je vysvětlována na základě spojování myšlenek a představ. Gramatika se učí induktivně – studenti si ji osvojují díky neustálému používání cizího jazyka. Velký důraz je kladen na správnou výslovnost a je upřednostňován mluvený projev.

 

 

Proč si vybrat nás?

Bereme naše poslání ve vzdělávání našich studentů a klientů velmi vážně. Naší největší předností je absolutní přizpůsobivost k Vaším individuálním požadavkům. Jen tak u nás získáte potřebné vědomosti v nejkratším možném čase a dosáhnete Vašich cílů.

Naše kancelář

V naší kanceláři v Ústí nad Labem vždy najdete odpovědnou osobu, která denně v pracovní době vyřeší Vaše studijní požadavky.Jsme také dostupní po pracovní době na uvedených telefonních číslech.

Akreditovaná společnost

Naše společnost je zařazena do vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky a splňuje přísné požadavky pro výuku Pomaturitního denního studia anglického jazyka pro začátečníky a pokročilé s 20-ti letou praxí v tomto oboru.